6 tháng đầu năm, hơn 1,2 triệu hộ được vay vốn tín dụng chính sách 

(Chinhphu.vn) – Đây là một trong những kết quả nổi bật mà NHCSXH đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018.

NHCSXH vừa tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, NHCSXH đã bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thống đốc NHNN Việt Nam và Nghị quyết HĐQT, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt 189.105 tỷ đồng, tăng 13.723 tỷ đồng (+7,8%) tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, nguồn vốn điều lệ đạt 13.893 tỷ đồng, tăng 3.197 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác từ  ngân sách địa phương đạt 10.908 tỷ đồng, tăng 1.863 tỷ đồng; huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trên thị trường đạt 22.548 tỷ đồng, tăng 4.054 tỷ đồng.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đến nay đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (+5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Trong đó, dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 160.837 tỷ đồng, bằng 67% kế hoạch cả năm.

Chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố, nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh hiện nay chỉ chiếm 0,81% tổng dư nợ, trong đó nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,42%.

Với doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm đạt 33.998 tỷ đồng tăng 2.756 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 đã giúp hơn 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Vốn tín dụng chính sách góp phần tạo việc làm cho hơn 137.000 lao động, trong đó gần 3.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp gần 10.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng gần 840.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng trên 14.600 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 100 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP…

Về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, NHCSXH cho biết kể từ khi có Chỉ thị 40-CT/TW đến nay, ngân sách nhà nước đã cấp bổ sung cho NHCSXH 4.142,5 tỷ đồng và ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay tăng 7.100 tỷ đồng, riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng 1.863 tỷ đồng so với cuối năm 2017, đưa tổng nguồn vốn ủy thác của địa phương đến 30/6/2018 đạt 10.908 tỷ đồng.

Ngoài ra, các địa phương trong cả nước đã tiếp tục quan tâm hỗ trợ NHCSXH về trụ sở, phương tiện và trang thiết bị làm việc.

Trên cơ sở kết quả hoạt động đã đạt được của toàn hệ thống trong 6 tháng đầu năm, đồng thời để hoàn thành kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao, Tổng Giám đốc NHCSXH yêu cầu các đơn vị chủ động khai thác, huy động nguồn lực để bổ sung vốn cho vay các đối tượng trên địa bàn, đặc biệt là chương trình nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện tốt việc quản lý và xử lý nợ rủi ro, theo dõi tình hình thiên tai xảy ra tại các địa phương để kịp thời triển khai các giải pháp phòng tránh, khắc phục hiệu quả.

Thanh Xuân

333 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Kinh tế

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 860
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 860
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81592397