6 tháng đầu năm, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Tỉnh ủy có nhiều chuyển biến tích cực 

Trong quý II, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và triển khai thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, lịch làm việc hàng tuần, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, không bỏ sót việc. Tham mưu tổ chức phục vụ 02 kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (21, 22) để bàn và quyết định nhiều nhiệm vụ quan trọng; phối hợp tham mưu tổ chức phục vụ trên 20 Hội nghị chuyên đề, phiên họp của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kết luận sau mỗi kỳ họp.

Tham mưu nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động lực”; xây dựng Kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm tra, chỉ đạo; tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới và thực hiện các công trình, dự án trọng tâm của tỉnh. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nhiều ý kiến chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của tỉnh, được Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận.

Tham mưu ban hành và chỉ đạo thực hiện Kết luận về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh; theo đó, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, ý nghĩa chào mừng, góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khơi dậy niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về những thành tựu đạt được, tăng cường đoàn kết vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo dõi, đôn đốc chỉ đạo việc khánh thành, khởi công các công trình nhân kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; phối hợp tham mưu xây dựng diễn văn Lễ và phát biểu của lãnh đạo Trung ương tại Lễ kỷ niệm; phối hợp đón tiếp, phục vụ Đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước về dự Lễ.

Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công tác chỉ đạo trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, cụ thể như: Tham mưu nội dung chỉ đạo về quy hoạch phân khu xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn 2; cho ý kiến về quy hoạch chung thành phố Đông Hà giai đoạn 2; chuẩn bị nội dung làm việc với các ngành liên quan để Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo về dự án khai thác Titan tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. Tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XII về phát triển kinh tế biển; tổng kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tham gia hoàn thiện một số đề án, quy trình, quy định liên quan công tác xây dựng Đảng. Chủ động tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại (11 chuyên đề); phối hợp với các ban   đảng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh uỷ trên lĩnh vực xây dựng Đảng. Tham mưu ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh (sửa đổi, bổ sung) cho phù hợp với Quy định mới của Trung ương và phù hợp với tình hình của tỉnh. Nghiên cứu, thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đối một số đề án về kinh tế-xã hội do UBND tỉnh trình; tham gia ý kiến đối với một số đề án của các ban Đảng Trung ương. Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hàng tháng, bản tin tuần, báo cáo những công việc đã được Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy giải quyết giữa 2 kỳ họp.

Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung để Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với các đoàn công tác của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng thăm, làm việc tại tỉnh (4 đoàn). Tham mưu, phục vụ tốt phiên làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.

Tham mưu triển khai các hoạt động của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trọng tâm là tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện, Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban Văn kiện; thành lập Tổ Biên tập giúp việc và Kế hoạch hoạt động của Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện. Tham mưu xây dựng Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 22 thông qua. Chủ trì tham mưu xây dựng, phát hành 03 số Bản tin Tỉnh ủy với nhiều tin, bài có chất lượng, phản ánh kịp thời, đầy đủ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh hàng tháng, cung cấp làm tài liệu sinh hoạt chi bộ cho các tổ chưc đảng trong tỉnh.

Công tác tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu đề xuất xử lý đơn thư của các tổ chức, cá nhân gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo khách quan, kịp thời, theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước ( tiếp nhận, xử lý 51 đơn). Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình giải quyết những đơn thư đã chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, nhất là những đơn thư có ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp nhận, xử lý gần 2.000 văn bản đến, phát hành trên 500 văn bản đi các loại. Phục vụ kịp thời, đầy đủ tài liệu các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; các cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các sở, ban ngành, các huyện, thành, thị, đảng uỷ trực thuộc; các ban đảng Tỉnh uỷ. Làm tốt công tác văn bản hoá biên bản các cuộc họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thẩm định thể thức, thẩm quyền ban hành văn bản theo quy định của Trung ương. Lập hồ sơ hiện hành, hồ sơ hội nghị, hồ sơ chuyên đề, hồ sơ lưu đầy đủ, khoa học. Tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm; bảo quản tốt máy móc, thiết bị làm việc.  

Tổ chức tập huấn phần mềm gửi nhận văn bản trên Internet và ứng dụng chữ ký số cho các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; hỗ trợ các đơn vị xử lý các vướng mắc trong việc triển khai, ứng dụng chữ ký số; hướng dẫn nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu cho các đảng ủy và các tổ chức chính trị-xã hội.  Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thu hồi tài liệu của các đơn vị, cá nhân năm 2018 về Kho lưu trữ; thực hiện tốt công tác hướng dẫn chỉnh lý tài liệu cho các tổ chức chính trị- xã hội; hướng dẫn các đơn vị lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ tài liệu năm 2018 để thu hồi về Kho lưu trữ theo quy định. Phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương hoàn thành phục chế tài liệu của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 1930-1975. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện sắp xếp lại Kho lưu trữ Tỉnh ủy; phục vụ trên 50 lượt cán bộ đến khai thác tài liệu; vệ sinh, bảo quản, đảm bảo an toàn kho lưu trữ. Thực hiện kịp thời, đầy đủ công tác tác báo cáo nghiệp vụ theo quy định gửi Văn phòng Trung ương và Ban Chỉ đạo BVBM nhà nước tỉnh.

Đảm bảo thông suốt, kịp thời thông tin mật phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành trong các lĩnh vực đối ngoại, công tác nhân sự, quốc phòng - an ninh, tôn giáo. Triển khai ứng dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử cho các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản trên mạng đã đạt kết quả tích cực, giảm ban hành văn bản giấy, tăng cường hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng. Xây dựng Đề án hội nghị trực tuyến đến cấp huyện... Triển khai và đưa vào thử nghiệm hệ thống gửi nhận văn bản trên Internet có tích hợp tin nhắn; cài đặt, vận hành các phần mềm tác nghiệp của các ban đảng, hệ thống thư điện tử công vụ; việc tập trung phần mềm tác nghiệp Lottus Notes về tại Trung tâm tích hợp dữ liệu thực hiện được 4/11 đơn vị.

Thực hiện công tác quản lý, điều hành ngân sách theo đúng quy định. Điều hành hiệu quả hoạt động của Đội xe Tỉnh ủy, đảm bảo phục vụ kịp thời  về phương tiện đưa, đón phục vụ công tác của Thường trực Tỉnh ủy, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy. Phục vụ tốt các kỳ hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các cuộc họp, phiên làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy với các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành TW; các cấp ủy, sở, ban, ngành và cơ sở. Tiếp đón và phục vụ chu đáo các đoàn khách Trung ương, khách quốc tế và các tỉnh bạn về thăm, làm việc với tỉnh; tham mưu, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy trong việc thăm viếng, thực hiện chế độ chính sách đối với các đồng chí cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu, gia đình có công, các đối tượng chính sách. Công tác thủ quỹ được thực hiện chính xác, kịp thời, đúng quy định; công tác an toàn về điện, nước, phòng chống cháy nổ được thực hiện nghiêm túc; vệ sinh, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên cơ quan luôn đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát; công tác lễ tân, phục vụ ngày càng chuyên nghiệp hơn; phối hợp tốt với Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, đảm bảo an ninh trật tự cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan Tỉnh ủy xanh - sạch - đẹp.

Trong quý, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành và thực hiện Quy chế quản lý công sở và thực hiện văn hóa công vụ, thống nhất triển khai thực hiện trong hệ thống cơ quan đảng, bảo đảm chuẩn mực văn hóa, văn minh công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh ủy. Hải Yến

 

400 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 984
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 984
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32776760