Ảnh minh họa: Nguyễn Quỳnh

Trong số các văn bằng bảo hộ có 1.201 bằng độc quyền sáng chế, 138 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 1.150 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, 8.905 giấy chứng nhận cho 6.762 nhãn hiệu quốc gia và 2.143 đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua hệ thống Madrid, 6 giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

Cũng trong 5 tháng đầu năm nay, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã xử lý hơn 30.000 đơn các loại, trong đó có hơn 16.000 đơn đăng ký xác lập quyền (sở hữu công nghiệp, đơn nhãn hiệu, giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý và chấp nhận bảo hộ), tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, số đơn các loại được xử lý chiếm 72% trong tổng số gần 42.000 mà Cục SHTT tiếp nhận, bao gồm hơn 24.000 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Cục cũng từ chối bảo hộ hơn 3.000 đối tượng sở hữu công nghiệp, trong đó có hơn 600 đăng ký nhãn hiệu quốc tế có chỉ định Việt Nam.

Bên cạnh việc cấp văn bằng bảo hộ và xử lý đơn các loại, từ đầu năm đến nay, Cục SHTT còn tập trung xây dựng Dự thảo Đề án Chiến lược phát triển hoạt động SHTT 2018-2030; lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo này.

Thời gian tới đây, Cục SHTT sẽ tập trung hoàn thiện đề án chiến lược nói trên để trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2018, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thủ tục gia nhập Thỏa ước La Hay về đăng ký kiểu dáng công nghiệp.../.

BL