Phát động phong trào thi đua tiết kiệm điện 

(QTO) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2020-2025 và Công văn số 2389/UBND-CN ngày 2/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, Sở Công thương Quảng Trị đã phát động phong trào thi đua TKĐ năm 2020.

Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức tuyên truyền TKĐ trong trường học- Ảnh: N.K

                    

Theo đó, phong trào thi đua TKĐ được Sở Công thương phát động đến  các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND các cấp và các đơn vị sử dụng điện vào mục đích sản xuất, kinh doanh. Thời gian cao điểm của phong trào được tính từ tháng 7/2020 đến hết tháng 11/2020 với các tiêu chí đánh giá xếp hạng thi đua kèm theo.

 

Kết thúc đợt phát động, Sở Công thương sẽ chọn ra 10 đơn vị TKĐ tiêu biểu trong công sở, 10 đơn vị thuộc đối tượng sản xuất để trao giấy chứng nhận TKĐ và tiền thưởng.

 

Để triển khai rộng rãi đợt cao điểm thi đua TKĐ mang lại kết quả, Sở Công thương đề nghị Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chương trình phát động thi đua, trực tiếp hỗ trợ, tư vấn giải pháp TKĐ cho các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

 

 Nguyên Kh

23 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 164
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 164
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820095