Huyện uỷ Hướng Hoá: Tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị trung ương 6, khoá XII 

Ngày 26/10/2017, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hướng Hoá tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XII cho cán bộ chủ chốt của huyện, bao gồm: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XVI); Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị cấp huyện; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ; Lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Huyện uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; các đồng chí báo cáo viên Huyện uỷ nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hồ Thị Lệ Hà - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thông báo nhanh những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 6, khoá XII diễn ra tại Hà Nội từ ngày 4/10/2017 đến ngày 11/10/2017, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc nhân dân trong tình hình mới; Công tác dân số trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả họat động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của  hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ.

                                                   

Nhân hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6, khoá XII; đồng chí Bí thư Huyện uỷ yêu cầu các chi, Đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ tiến hành rà soát các nội dung đã ký kết với Ban Thường vụ Huyện uỷ trong năm 2017, theo đó tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các nghị quyết, kết luận, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, xây dựng Hướng Hoá ngày một phát triển. Nguyễn Đình Phục

 

699 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin cơ sở

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 567
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 567
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81597149