Hơn 92% HTX hoạt động có lãi 

(QT) - Toàn tỉnh hiện có 295 HTX hoạt động theo Luật HTX 2012, trong đó có 274 HTX nông nghiệp, tổng số thành viên là 94.400 người, doanh thu bình quân đạt trên 90 triệu đồng/năm.

Nhiều HTX triển khai ứng dụng sản xuất giống lúa mới có hiệu quả

 

Theo thống kê tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, có hơn 92% HTX hoạt động có lãi, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 8,6% số HTX có lãi trên 300 triệu đồng trở lên, bình quân lợi nhuận đạt 120 triệu đồng/năm, hơn 75% HTX có lãi từ 50 triệu đồng trở lên. Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên làm việc trong HTX đạt trên 19 triệu đồng/người/năm.

 

Điều đáng mừng là chiếm số lượng lớn trong tổng số HTX trong toàn tỉnh, các HTX nông nghiệp đã triển khai thực hiện tốt các khâu dịch vụ, nhiều HTX đã mở thêm một số loại hình dịch vụ mới mang lại hiệu quả cao, có mô hình liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, góp phần quan trọng trong việc thực hiện tiêu chí số 13 trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 

T.T

40 Go top

Sự kiện nổi bật

Theo bạn, ngành Công nghệ thông tin có nên được đào tạo chuyên sâu hơn từ cấp học Phổ thông?
Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 142
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 143
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 5100884