Hỗ trợ phát triển mô hình gà Cùa 

(QT) - Thực hiện Đề án phát triển thương hiệu gà Cùa, huyện Cam Lộ đã có nhiều chính sách giúp nông dân tham gia mô hình tại địa bàn 2 xã Cam Chính và Cam Nghĩa.

Cung cấp gà giống cho các hộ tham gia mô hình chăn nuôi gà Cùa

                                

Theo đó, mô hình chăn gà Cùa theo hướng an toàn sinh học có 16 hộ tham gia, chia thành 2 tổ hợp tác, mỗi hộ được cấp 500 con, riêng có 2 hộ tham gia làm gà giống được cấp 1.500 con, tổng số là 10.000 con. Trong đợt 1 có 9 hộ được cấp với số lượng 4.000 con. Giống gà được cấp là gà lai Ri 3/4. Số gà giống này được UBND huyện hỗ trợ 50% giá, đồng thời hỗ trợ 50% vaccine để phòng dịch.

 

Ngoài ra trong quá trình chăn nuôi, cán bộ kĩ thuật của huyện trực tiếp về tập huấn, hướng dẫn kĩ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh theo hướng an toàn sinh học cũng như theo dõi, quản lí và kẹp chì khi xuất bán, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ gà Cùa.

 

Việc triển khai thực hiện mô hình gà Cùa sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi, hướng đến xây dựng thương hiệu và là một trong những sản phẩm theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)  của huyện Cam Lộ.

 

                                                                                      Anh Vũ-Lê Trường

149 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 196
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 196
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 16741259