Đảng kính yêu 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930 (nhằm ngày 5 tháng Giêng năm Canh Ngọ), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đến xuân này - Giáp Thìn, Đảng ta tròn tuổi 94.

Đảng ra đời khi nước nhà chìm đắm trong màn đêm nô lệ. Trước đó, nhiều cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng cuối cùng đều bị thất bại. Cả dân tộc quằn quại trong đau thương, tưởng chừng không có lối thoát. Vậy mà, như phép nhiệm màu, vừa mới ra đời, Đảng ta “bắt tay” vào ba cao trào cách mạng (1930-1931), (1936-1939) và (1939-1945) để rồi mới 15 tuổi, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã lãnh đạo nhân dân cả nước nhất tề đứng lên tiến hành Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, giải phóng nhân dân khỏi kiếp lầm than, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của đất nước và dân tộc ta. Cách mạng Tháng Tám và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi vào lịch sử dân tộc ta như một trang chói lọi, là thắng lợi của khát vọng tự do, độc lập, của tinh thần tự chủ, sáng tạo, của sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động giữa Đảng với nhân dân.Tiếp đến là cuộc trường chinh chống Pháp gian khổ và hơn 20 năm, kháng chiến chống đế quốc Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất non sông đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, vượt qua bao khó khăn thử thách chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế mới và lực mới để đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Quy mô kinh tế Việt Nam tăng gấp 12 lần;  Thu nhập bình quân đầu người/tháng (theo sức mua tương đương - PPP) đạt khoảng 11.040 USD, tăng 8,3 lần xếp thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á và thứ 143 thế giới (năm 2021); Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng 29,5 lần, đưa Việt Nam trở thành một trong 20 nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới về thương mại; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 22 lần. Công tác giảm nghèo đạt kết quả nổi bật, về đích trước thời hạn theo mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ do Liên Hợp Quốc thông qua, là điểm sáng được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao; đời sống, thu nhập của người nghèo được cải thiện đáng kể. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc, trong đó có quan hệ đối tác chiến lược và đối tác toàn diện với 30 nước.  Đã ký kết và tham gia 15 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

     “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay[1],

         Công lao đó, trước hết thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam- Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của cả dân tộc; gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình.

           Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng, mỗi một cán bộ, đảng viên càng nhận thức sâu sắc lời dạy của Bác Hồ: “Đảng có vững, cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Thực tiễn Cách mạng Việt Nam cũng đã khẳng định “Chỉ có Đảng, đội tiên phong có tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động được vũ trang bằng chủ nghĩa Mác-Lê nin, học thuyết khoa học và cách mạng cuả thời đại, mới có khả năng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân triệt để và từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Ngoài Đảng Cộng sản ra, ở Việt Nam không có một đảng của giai cấp hoặc tầng lớp nào đảm đương nổi vai trò đó”. Tự hào về Đảng ta, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân, gửi trọn niềm tin vào Đảng sẽ tiếp tục làm được những điều diệu kỳ để mục tiêu: Đến năm 2025, nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao sớm  trở thành  hiện thực trên đất nước ta. Trí Ánh

 

 

         

 

 

[1]Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

 

172 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 349
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 349
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869182