Đakrông: Tỉ lệ hộ nghèo giảm 5,15% 

(QT) - Sáng nay 12.11.2019, UBND huyện Đakrông cho biết vừa rà soát tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2019 trên địa bàn. Kết quả toàn huyện có 3.594 hộ nghèo, 999 hộ cận nghèo; tỉ lệ hộ nghèo giảm 5,15%, hộ cận nghèo tăng 1,01% so với đầu năm 2019.

Xây dựng cầu Cu Pua nối Quốc lộ 9 giúp xã Đakrông phát triển kinh tế, xã hội

 

 

Theo đó, tỉ lệ hộ nghèo tại khu vực thị trấn giảm 5,27%, nông thôn giảm 5,03%; tỉ lệ hộ cận nghèo ở thị trấn tăng 2,41%, ở nông thôn tăng 0,8%. Tổng số hộ dân cư toàn huyện đến cuối năm 2019 có 10.396 hộ, tăng 255 hộ so với đầu năm.

 

Hướng Hiệp là xã có hộ nghèo giảm nhiều nhất trên địa bàn của huyện, giảm 87 hộ, chiếm tỉ lệ 9,1%; kế đến là các xã A Vao giảm 7,7%, A Bung giảm 7,01% và Húc Nghì giảm 6,54%. Xã Triệu Nguyên và Ba Lòng có tỉ lệ hộ nghèo giảm ít nhất trên toàn huyện là 0,52% và 1,55%.

 

Tú Linh

253 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 325
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 329
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 15930085