Cần hơn 12,8 tỉ đồng thực hiện các chính sách phát triển thủy sản năm 2020 

(QT) - Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, thực hiện Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 2/2/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2015 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, trong năm 2020 tổng nhu cầu kinh phí các chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh hơn 12,8 tỉ đồng.

Sẽ có nhiều tàu cá và thuyền viên được hỗ trợ phát triển thủy sản trong năm 2020-Ảnh: K.K.S​

 

Trong đó, hỗ trợ chi phí tiền mua bảo hiểm hơn 7,1 tỉ đồng (bao gồm chi phí bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm rủi ro đặc biệt); hỗ trợ chi phí đào tạo hơn 2,6 tỉ đồng (kĩ thuật vận hành tàu cá vỏ thép và vỏ vật liệu mới dành cho thuyền viên làm việc trên tàu cá vỏ thép và vỏ composite; kĩ thuật khai thác và bảo quản sản phẩm trên tàu), cụ thể: Số lượng tàu vỏ thép, vỏ vật liệu có tổng công suất máy chính trên 400 CV cần đào tạo, hướng dẫn thuyền viên vận hành 20 tàu/210 thuyền viên. Số lượng tàu có tổng công suất máy chính trên 400 CV cần đào tạo, hướng dẫn thuyền viên kĩ thuật khai thác, bảo quản sản phẩm theo công nghệ mới 200 tàu/238 thuyền viên; hỗ trợ chi phí duy tu, sửa chữa 20 tàu cá 3 tỉ đồng.

 

Việc tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển thủy sản tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân tăng sản lượng khai thác thủy sản, vừa tham gia thực hiện bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia.

K.K.S

76 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 299
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 303
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17895505