Bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển Việt Nam 

(QTO) - Ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1453/QĐ-TTg về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Cụ thể sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353/QĐ-TTg ngày 23/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020”. Theo đó, bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), Khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

 

Thời điểm bổ sung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu kinh tế ven biển Thái Bình và Khu kinh tế Ninh Cơ vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm bổ sung Khu kinh tế ven biển Quảng Yên thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

                                                                             T.L

18 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Điểm tin trong Tỉnh

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 148
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 148
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 18234697