Ban Nội chính Tỉnh uỷ triển khai công tác chuẩn bị nội dung Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 10 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khoá, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ phối hợp với Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 14/8/2012 của Tỉnh uỷ khoá XV “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo trong tình hình mới” trình Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 10.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, tại Công văn số 248-CV/BNCTU ngày 4/5/2017, Ban Nội chính đã triển khai công tác chuẩn bị nội dung hội nghị, theo đó đề nghị: (1) Đảng uỷ BĐBP tỉnh chủ trì tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 14/8/2012 của Tỉnh uỷ khoá XV “ Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo trong tình hình mới”; chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. (2) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ mục tiêu và 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 01-NQ/TU (thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành) để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. (3) Ban Thường vụ các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải lăng, huyện đảo Cồn Cỏ sơ kết (bằng văn bản) 5 năm thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU tại địa phương; nêu rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; đề xuất với Tỉnh uỷ chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Hải Yến

 

594 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Tin tổng hợp

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 4
    • Tổng Tổng 205
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 7473897