“Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” 

(ĐCSVN) - Trong bối cảnh hiện nay, để tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì cần nhiều giải pháp mạnh mẽ, trong đó một điều kiện tiên quyết là phải chống chủ nghĩa cá nhân.
“Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”

Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân tại Tọa đàm: “Tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” diễn ra ngày 31-3, do Báo Quân đội nhân dân tổ chức.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ cho biết, Tọa đàm nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương (sau đây gọi là Nghị quyết 847) về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

“Gần 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội ta đã cùng toàn dân làm lên những chiến thắng vẻ vang, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực sự xứng đáng với tên gọi Bộ đội Cụ Hồ do nhân dân trao tặng.” - Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ khẳng định.

Đặc biệt, theo Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, trong bối cảnh hiện nay, để tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thì cần nhiều giải pháp mạnh mẽ, trong đó một điều kiện tiên quyết là phải chống chủ nghĩa cá nhân.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã đi sâu vào phân tích các nội dung: Giá trị to lớn của danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ; sự đúng đắn, cần kíp ban hành Nghị quyết 847; những khó khăn trong phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời đại 4.0.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. Các ý kiến thống nhất, để không ngừng tô thắm phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị; nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục của các cấp ủy Đảng; tăng cường rèn luyện cán bộ, quân nhân bằng thực tiễn cách mạng.

Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Coi trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đề cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và thực sự là tấm gương mẫu mực trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng, giáo dục chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ…Trong đó, phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng trong công tác tuyên truyền, vừa là tấm gương soi chiếu thực tiễn, vừa dẫn dắt, tổ chức hoạt động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ./.

 
Tin, ảnh: K.D
162 Go top

Sự kiện nổi bật

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 2027
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 2027
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 47544018