Sáng 16/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ (TTCP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự hội nghị có Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất

Trình bày báo cáo, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cho biết, năm 2017 các đơn vị thực hiện công tác thanh tra cơ bản theo đúng định hướng, kế hoạch được phê duyệt; triển khai nhiều cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu phát hiện vi phạm về kinh tế đều tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: TH).

Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.546 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 856/1.358 tỷ đồng (đạt 63%), 4.126/4.179 ha đất (đạt 99%), đôn đốc xử lý 971 tập thể, 4.206 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 16 vụ, 29 đối tượng. Trong đó, Thanh tra Chính phủ đã kiểm tra, đôn đốc 27 kết luận thanh tra, thu hồi và xử lý khác 550,5/769,6 tỷ đồng (72%), đất 4.044/4.044ha (100%); căn cứ vào các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ các đơn vị đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 71 tập thể, 1.936 cá nhân có liên quan và đã rà soát các vụ việc có sai phạm, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 06 vụ việc, 15 đối tượng.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) có những chuyển biến rõ nét. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 415.383 lượt công dân với 310.633 vụ việc; trong đó có 5.624 đoàn đông người. Qua giải quyết 25.519/30.324 vụ KN, TC thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người, số người đã bị xử lý hành chính là 216 người.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chồng chéo trong hoạt động thanh tra và với kiểm tra, kiểm toán. Một số cuộc thanh tra triển khai chậm so với kế hoạch; hoặc còn để kéo dài; tỉ lệ thu hồi, xử lý khác về tiền, tài sản, đất đai chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là thanh tra các bộ, ngành, địa phương. Một số địa phương có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong công tác tiếp dân. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra....

Tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ với những khó khăn, vất vả và ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của ngành Thanh tra trong năm 2017.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng lưu ý, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: việc ban hành kết luận một số cuộc thanh tra còn chậm; việc quản lý các đoàn thanh tra chưa chặt chẽ. Việc xử lý vi phạm còn chưa kịp thời, nghiêm chỉnh, nhất là xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Trình độ, chuyên môn và năng lực của một bộ phận cán bộ thanh tra còn hạn chế; đạo đức, tác phong, kỹ luật chưa tốt; có biểu hiện mâu thuẫn, mất đoàn kết trong nội bộ…

“Trong một số trường hợp nhất định, cụ thể cho thấy còn có biểu hiện thiếu bản lĩnh, chưa cương quyết. Rõ hơn nữa, là có trường hợp chưa dám đương đầu đấu tranh chống tham nhũng, chưa có giải pháp triệt để thu hồi tài sản tham nhũng về cho nhà nước”, Phó Thủ tướng chỉ rõ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: TH).

Nhấn mạnh năm 2018, bên cạnh những thuận lợi cũng không ít khó khăn, thách thức, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” do Chính phủ đề ra, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ phải nỗ lực triển khai công tác xây dựng pháp luật, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án luật được giao chủ trì soạn thảo; đồng thời, kịp thời kiến nghị sửa đổi các văn bản để khắc phục sơ hở bất cập trong công tác quản lý.

Triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm để phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, trong thực thi pháp luật; đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc; khắc phục việc chậm ban hành kết luận thanh tra…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Thanh tra phải áp dụng đúng pháp luật, thực hiện hết quyền năng mà Hiến pháp, pháp luật đã đề ra. Các vụ việc khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì phải xử lý nghiêm. Kết luận thanh tra phải chỉ rõ bản chất vi phạm, nội dung vi phạm, xác định rõ trách nhiệm; phối hợp tốt với Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát.

Phó Thủ tướng nêu rõ: Các bộ, ngành, địa phương phải thấy rõ trách nhiệm để triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tiếp dân, đối thoại, gắn với xem xét, giải quyết thấu tình đạt lý, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, phát sinh điểm nóng...

“Nếu không làm tốt điều này thì phải đánh giá, kiểm điểm, xử lý. Không để người dân bức xúc kéo dài, khiếu kiện kéo ra Trung ương nhiều lần, tính chất gay gắt mà sau đó kiểm tra thấy do địa phương giải quyết chưa đến nơi đến chốn, chưa thấu tình đạt lý, thậm chí có vi phạm pháp luật, có lợi ích nhóm chi phối”.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng yêu cầu, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa; tập trung phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ việc tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, đổi mới phương thức đánh giá công tác này nhất là đối với cấp tỉnh, chỉ rõ nơi làm tốt, nơi chưa làm tốt.

“Xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng, nhất là các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng để thực hiện mục tiêu đẩy lùi tham nhũng”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý việc xây dựng lực lượng thanh tra, đặc biệt là công tác cán bộ vì công tác cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề. Theo đó, phải thường xuyên bồi dưỡng trình độ chuyên môn, rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, ứng xử văn hóa. Tăng cường công  tác kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm công chức có vi phạm, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Đức Hạnh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cán bộ: Ngô Đại Tuấn - Chánh Văn phòng TTCP; Ngô Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Chống tham nhũng TTCP; Văn Tiến Mai - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính và Tổng hợp TTCP; Đặng Khánh Toàn - Vụ trưởng Vụ Giám sát Thẩm định và Xử lý sau thanh tra TTCP; Nguyễn Trung Thành - nguyên Hàm Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Nguyễn Sỹ Minh - nguyên Phó Cục trưởng Cục Giải quyết KN, TC và Thanh tra Khu vực 3.

Theo Thanh tra Chính phủ, năm 2017, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính và  237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586 ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645 ha đất; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực... 

 

Thu Hằng