Xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới 

(QT) - "Thực hiện thời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Đông tập trung mọi nguồn lực rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa, phát triển giao thông, thủy lợi, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, ổn định sản xuất, sắp xếp dân cư, lồng ghép triển khai, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương đổi mới. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/ người/năm; đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã được công nhận phổ cập giáo dục và xóa mù chữ THCS, tiểu học và mầm non theo quy định", đồng chí Lê Cảnh Tường, Bí thư Đảng ủy xã Triệu Đông, Triệu Phong trả lời phỏng vấn

- Thưa đồng chí! Đề nghị đồng chí cho biết những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của xã Triệu Đông thời gian qua?

 

- Sau khi xã Triệu Đông được thành lập cách đây hơn 40 năm trước, cơ sở vật chất lúc đó hầu như chưa có gì; mặt bằng dân trí thấp; sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố tự nhiên, thời tiết, nên đời sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngay từ rất sớm, thực hiện thời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Triệu Đông tập trung mọi nguồn lực rà phá bom mìn, khai hoang phục hóa, phát triển giao thông, thủy lợi, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, ổn định sản xuất, sắp xếp dân cư, lồng ghép triển khai, phát huy hiệu quả các chương trình, dự án, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương đổi mới. Đến nay, thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/ người/năm; đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã được công nhận phổ cập giáo dục và xóa mù chữ THCS, tiểu học và mầm non theo quy định.

 

Trường mầm non được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2016; trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ I giai đoạn 1996- 2000, mức độ II năm 2009; trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2007, mức độ II năm 2014. Xã tiếp tục duy trì đạt tiêu chí “Xã chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020”. Công nhận 1.117/1.376 hộ “Gia đình văn hóa 3 năm liền giai đoạn 2013-2015” đạt 81,2%, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2015. Hiện hộ nghèo còn 12,89%. Xã đang phấn đấu để về đích nông thôn mới trong năm 2017.

 

- Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã thời gian qua đã được quan tâm như thế nào, thưa đồng chí?

 

- Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua, bám sát chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tình hình thực tế của địa phương, Đảng bộ xã Triệu Đông đã xây dựng và ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết để phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng Đảng. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, công tác cán bộ và đảng viên luôn được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Đến nay, cán bộ công chức xã có 20 người, trong đó có 19 đảng viên và đạt chuẩn theo quy định.

 

Công tác đánh giá, sắp xếp, bố trí cán bộ được tiến hành thường xuyên, tỷ lệ cán bộ nữ, trẻ được tăng lên. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu được tăng cường. Việc xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của Đảng được quan tâm. Công tác sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của Đảng được tổ chức thực hiện theo kế hoạch. Trong 5 năm từ 2011- 2016, toàn Đảng bộ xã kết nạp được 56 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ đến nay lên 181 đồng chí, năm 2009 thành lập chi bộ thôn Bích La Nam và xóa được “địa bàn trắng” tổ chức đảng. Qua phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, hàng năm có trên 70% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ xã nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

 

Xã Triệu Đông được công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới năm 2015 -Ảnh: N.V

 

- Để nâng cao đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp, đồng chí có thể cho biết Đảng bộ xã đã triển khai thực hiện Chỉ thị 03, nay là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào?

 

- Thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hàng năm Đảng bộ xã đã xây dựng chủ đề “Tăng cường đoàn kết, hướng về cơ sở, làm cho dân thấy, dân tin”; ban hành bộ chuẩn mực đạo đức về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác và được niêm yết tại trụ sở làm việc. Việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên triển khai học tập chuyên đề hàng năm trong các phiên sinh hoạt định kỳ.

 

Ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, là hạt nhân tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2016, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng tích cực.

 

 - Đề nghị đồng chí cho biết nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Triệu Đông trong thời gian tới?

 

- Chú trọng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trong đó, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

 

Thực hiện đúng quy trình hướng dẫn trong công tác đánh giá, quy hoạch đào tạo, sắp xếp, bố trí và sử dụng cán bộ, tăng số cán bộ có trình độ đại học, lý luận chính trị, phấn đấu 100% cán bộ xã có trình độ đại học chuyên môn trở lên. Quan tâm công tác cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ các thôn, HTX. Tích cực củng cố, kiện toàn nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, đảng bộ. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng theo hướng thiết thực, sát với tình hình nhiệm vụ của từng chi bộ, đảng bộ bộ phận, đặc biệt là sinh hoạt chuyên đề. Làm tốt công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân.

 

Thực hiện tốt quy chế hoạt động của Đảng uỷ, chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm của Đảng bộ sát với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Duy trì chế độ trực báo định kỳ đối với các ban, ngành, đoàn thể cấp xã, cấp uỷ chi bộ, đảng bộ bộ phận để có những chủ trương lãnh đạo sát đúng, kịp thời. Xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện phải sát đúng với đặc điểm tình hình của địa phương để việc triển khai thuận lợi, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Tăng cường đoàn kết, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt và công tác của Đảng bộ, đồng thời hướng mạnh về cơ sở. Phấn đấu hàng năm có trên 70% tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm kết nạp từ 10 đảng viên trở lên. Chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội hàng năm đạt trong sạch vững mạnh trở lên.

 

 -Xin cảm ơn đồng chí!

 

Nguyễn Vinh

1424 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1312
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1312
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80262336