UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020 

Ngày 10/01/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2020. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Hội nghị năm nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng là vì tập trung bàn luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cho năm cuối của Kế hoạch 2015 – 2020, quyết định việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Hội nghị đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; và cụ thể hóa Kết luận số 320-KL/TU ngày 04/12/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 31/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; nghe ý kiến phát biểu của các ngành, các địa phương, làm rõ thêm những kết quả đạt được của năm 2019 và nhiệm vụ, kế hoạch của năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương đã làm nên những kết quả quan trọng của năm 2019. Nền kinh tế tỉnh đã bắt nhịp đà phát triển của cả nước. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đạt cao, trong đó có một số chỉ tiêu vượt và tiệm cận với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế, Quảng Trị đã tìm ra lối đi riêng, bám sát 03 trụ cột lớn để phát triển. Đó là, khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp năng lượng, tập trung phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ và đón đầu, nghiên cứu để du lịch, dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều đó đã khẳng định định hướng lãnh đạo đúng và trúng trong thời gian vừa qua. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều điểm sáng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Những kết quả đạt được trong năm 2019 đã tạo ra những tiền đề vật chất quan trọng cho năm 2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được  vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế khó đạt so với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư được tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhưng kết quả mang lại chưa tương xứng, chỉ dừng lại ở một số lĩnh vực, chưa lan tỏa hết tinh thần phục vụ doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp, vẫn còn tâm lý sợ sai, thiếu các chuyên gia giỏi trong công tác tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác quản lý, sử dụng các nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản tuy có được chấn chỉnh nhưng nhìn chung chưa hiệu quả. Tình hình tội phạm, nhất là tệ nạn ma túy còn diễn biến phức tạo. Công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chưa đồng đều...

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; có nhiều ngày kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh, 90 năm thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và nhiều sự kiện quan trọng khác. Ngoài việc thực hiện tốt các chỉ tiêu chỉ yếu và 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chương trình hành động của UBND tỉnh đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục ra sức phấn đấu, hành động quyết liệt hơn, cụ thể hơn, gắn lời nói với việc làm để “về đích” sớm các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và tạo đà bức phá cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 như tinh thần của chủ đề năm đã được Tỉnh ủy xác định “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá”. Trước hết, cần tập trung rà soát lại tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, dự án chưa hoàn thành trong năm 2019 để có hành động quyết liệt hơn, đồng bộ bộ hơn; đánh giá đúng, cụ thể đối với các chỉ tiêu khó đạt, từ đó có giải pháp tích cực, phù hợp, quyết tâm nỗ lực cao nhất để hoàn thành mục tiêu và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã được bố trí vốn trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đối với các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và triển khai đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững. Nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, đưa các chỉ tiêu nông thôn mới năm 2020 đạt cao hơn năm 2019. TL-VPTU

138 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 174
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 174
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908488