UBND tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021: Năng động, sáng tạo, quyết liệt, tạo chuyển biến ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ  

(QTO) – Hôm nay 11/1/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hoàng Đức Thắng tham dự hội nghị.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng yêu cầu triển khai các giải pháp tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” - Ảnh: L.T

 

Phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

 

Theo kế hoạch đề ra, năm 2021 tỉnh tập trung hoàn thành 23 chỉ tiêu cơ bản về kinh tế - xã hội, trong đó có những chỉ tiêu được UBND tỉnh đề ra cao hơn kế hoạch của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên 7% thay vì đạt từ 6,5 đến 7%; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 3.600 tỉ đồng so với kế hoạch đề ra là 3.450 tỉ đồng. Đây là những mục tiêu thể hiện quyết tâm rất lớn của UBND tỉnh Quảng Trị trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2021 -2026.

 

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai để khắc phục những tồn tại trong năm 2020, đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2021 như: Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua thấp do kế hoạch giao vốn chậm và công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) chưa đảm bảo. Vì vậy, tỉnh cần xây dựng quy chế mẫu về GPMB.

 

Thành phố Đông Hà là địa phương có nhiều công trình, dự án thi công nên cần lấy thành phố Đông Hà áp dụng quy chế mẫu GPMB để rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng. Năm 2021, tỉnh tập trung ưu tiên vốn đầu tư công cho các dự án chuyển tiếp. Cần có giải pháp để tăng nguồn thu từ các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nguồn thu từ xổ số kiến thiết. Từ ngày 1/1/2021 nhiều bộ luật mới được Quốc hội ban hành sẽ có hiệu lực áp dụng, trong lúc đó các nghị định, thông tư hướng dẫn của trung ương chưa có nên một số ngành, địa phương gặp khó khăn trong điều hành, quản lý, vì thế tỉnh cần có hướng dẫn chung để các đơn vị thực hiện, đồng thời các ngành cũng cần rà soát lại các văn bản không còn hiệu lực để đề nghị chấm dứt hoặc thay thế.

 

Trên cơ sở Chương trình hành động của UBND tỉnh năm 2021, các ngành xác định ban hành nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành cơ chế phối hợp ngang, dọc giữa các ngành, đơn vị. Đại biểu tham dự hội nghị cũng đề xuất chủ đề của tỉnh năm 2021 là “Tái thiết sản xuất, hoàn thiện quy hoạch, tranh thủ các nguồn lực thu hút đầu tư, phát triển toàn diện”

 

Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió

 

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Công thương, tỉnh Quảng Trị có 31 dự án điện gió được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2 MW, trong đó có 22 dự án điện gió với tổng công suất 907,2 MW có thể vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021; Dự án điện gió Hướng Phùng 1 – 30 MW đã điều chỉnh thời gian đưa vào vận hành vào tháng 6/2022; 6 dự án còn lại với tổng công suất 180 MW ( Hướng Linh 4, 5, Hướng Phùng 1 và Hướng Hiệp 1, 2, 3) khó có thể vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021 vì còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.

 

 Để 22 dự án điện gió hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại trước ngày 31/12/2021, Giám đốc Sở Công thương đề xuất một số giải pháp: UBND tỉnh cần chỉ đạo, đôn đốc chủ đầu tư các dự án tập trung  nguồn lực, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công; phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương trong công tác GPMB, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc.

 

 Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan giải quyết các vướng mắc trong công tác GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án trạm biến áp 220kV Lao Bảo và đường dây 220kV Lao Bảo - Đông Hà; dự án nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo để đảm bảo kế hoạch truyền tải điện.

 

Đề nghị tỉnh làm việc với bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 đảm bảo của nhà đầu tư trong vận chuyển thiết bị đáp ứng theo tiến độ. Chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh các thủ tục về công tác GPMB, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, trồng bù rừng, phê duyệt giá trị gỗ tận dụng, khai thác… để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

 

Đối với 6 dự án khó có thể vận hành thương mại trước ngày 31/10/2021, kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư có báo cáo cụ thể, trên cơ sở đó, giao các ngành liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

 

Tập trung 3 đột phá chiến lược

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang nhấn mạnh, năm 2021 là năm chính quyền địa phương bước vào thời điểm chuyển tiếp; mọi chương trình hành động phải cập nhật, tích hợp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kết hợp với cụ thể hóa chương trình hành động và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Vì vậy, các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai xây dựng các kế hoạch một cách cụ thể, chi tiết, phân công nhiệm vụ rõ ràng để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh. Yêu cầu tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược:

 

Một là, xây dựng chính quyền điện tử. Hai là, tạo môi trường tốt nhất để thu hút đầu tư, trong đó cần đồng bộ giữa công tác chỉ đạo, điều hành với công tác GPMB, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án điện gió, dự án trạm biến áp và đường dây 220 kV Đông Hà - Lao Bảo, dự án cải tạo đường dây 110 kV Đông Hà - Lao Bảo. Ba là, vấn đề tài chính công cũng như việc ban hành các danh mục khuyến khích xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục... Tỉnh cần có cơ chế khuyến khích chuyển qua tự chủ hoặc cơ chế khuyến khích xã hội hóa. Việc quản lý tài sản công, dự án đầu tư công vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế cần có giải pháp khắc phục.

 

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”

 

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh, mục tiêu chính của năm 2021 là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 3 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 Để tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tinh thần chung là phải chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo, quyết liệt ngay trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết để phấn đấu đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2020.

 

Những chỉ tiêu trong Chương trình hành động của UBND tỉnh trong năm 2021 được xây dựng đều được tính toán, cân đối các nguồn lực gắn với bối cảnh dự báo cho năm 2021. Tuy nhiên, để thực hiện tốt các mục tiêu trên, yêu cầu ngay trong những ngày đầu năm 2021, các cấp, ngành, địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện, tạo chuyển biến ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ.

 

Các cấp, ngành nghiêm túc rà soát và thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hiện thực hóa các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án đã được lựa chọn trong dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực.

 

Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định, nhất là tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI; tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng.

 

Trước mắt, ngành y tế, lực lượng quân đội, công an và các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh xâm nhập, bùng phát và lây lan trong cộng đồng; bảo vệ thành công Đại hội XIII của Đảng và đảm bảo mọi mặt để Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, đầm ấm.

 

Lâm Thanh

598 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1032
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1032
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 32779463