UBKT Tỉnh ủy thông báo kết quả kỳ họp thứ 58  

Ngày 09/6/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp kỳ 58. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phan Văn Nghi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phan Văn Nghi, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Phan Văn Nghi có sai phạm trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trên lĩnh vực quản lý đất đai, thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn tại xã Gio Việt không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 để người thân trong gia đình hưởng lợi. Vi phạm của đồng chí Phan Văn Nghi là nghiêm trọng, đã làm ảnh hưởng đến uy tín của tập thể và cá nhân đồng chí, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ các quy định của Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Văn Nghi, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh bằng hình thức Cảnh cáo.

2. Cũng tại kỳ họp lần này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận Giám sát đối với Đảng đoàn HĐND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04 -NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. 

Qua giám sát UBKT Tỉnh ủy đã chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sớm có các biện pháp khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra. Phan Minh Thành- UBKT Tỉnh ủy

104 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 349
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 349
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17947135