Trị hoàn thành học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII 

Tỉnh ủy về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, đến ngày 25/2/2019, 100% Đảng bộ huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (đảng bộ cấp huyện) và đảng bộ cấp cơ sở hoàn thành việc học tập, quán triệt các nội Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với 592 lớp học tập, quán triệt (17 lớp cán bộ chủ chốt, 325 lớp xã, phường, thị trấn và 250 lớp trong khối cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp do cấp huyện tổ chức) và hơn 45.000 cán bộ, đảng viên tham gia, đạt tỉ lệ 97,5%.

Các lớp học tập, quán triệt được tổ chức trong thời gian 1 ngày. Cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ được nghe báo cáo viên trình bày những quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, gồm: Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 ”.

Điểm mới trong tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là việc tỉnh Quảng Trị lần đầu tiên tham gia hội nghị trực tuyến toàn quốc với 4 điểm cầu, trong đó 1 điểm cầu chính tại tỉnh và 3 điểm cầu tại cấp huyện gồm: Đảng bộ thành phố Đông Hà; Đảng bộ huyện Hải Lăng và Đảng bộ BCH Quân sự tỉnh. Các hội nghị trực tuyến đến cấp huyện đã mở rộng thành phần đến cán bộ chủ chốt cấp xã, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên lĩnh hội các nội dung nghị quyết một cách đầy đủ, sâu sắc hơn.

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, 98% cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt là kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh đa số cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, quán triệt, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ chủ chốt cấp tỉnh) trong học tập, quán triệt nghị quyết chưa thực sự nghiêm túc, bỏ về giữa giờ không có lý do, làm việc riêng, không ghi chép… nên ảnh hưởng đến chất lượng chung. Châu Minh – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

242 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 138
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 138
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854564