Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ 

Chiều 27/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác dẫn đầu, đã làm việc với Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Không thể chấp nhận phình bộ máy để tăng biên chế
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ tại Bộ Nội vụ

Tại buổi làm việc, chuyển lời khen ngợi, đánh giá cao của Thủ tướng Chính phủ tới Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, với chức năng là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, Bộ gánh vác rất nhiều trọng trách. Bộ đã phối hợp xây dựng nghị định về quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ khi kiện toàn bộ máy Chính phủ mới, tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Chính phủ, thực hiện nhiều chương trình đề án, dự án luật với 11 Nghị định, 16 Thông tư, 4 Nghị quyết, 3 đề án.

Với tinh thần phân cấp mạnh, trước đây nhiều việc các bộ, địa phương phải xếp hàng lên Bộ Nội vụ, ngay cả việc thi tuyển chuyên viên, sắp xếp phê duyệt vị trí việc làm, hay các văn bản đều phải có ý kiến của Bộ Nội vụ thì nay đã được phân cấp mạnh mẽ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua khen thưởng cũng đi vào nề nếp, trật tự, chấn chỉnh các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng.


Bộ trưởng Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Nêu 5 vấn đề Thủ tướng lưu ý Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhắc biên chế và tiền lương là vấn đề rất quan trọng. Trong khi chỉ tiêu 6 năm phải giảm 10% biên chế và viên chức đang theo hướng tự chủ  tài chính, hướng tới tự chủ toàn bộ, thì vấn đề quản lý công chức, viên chức, sử dụng hợp đồng lao động, quản lý quỹ lương cần phải lưu ý. Qua kiểm toán tại 13 bộ và 14 địa phương về giao chỉ tiêu biên chế, tiếp nhận sử dụng biên chế, cho thấy sử dụng vượt thẩm quyền (nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập) tới hơn 63.200 người, việc kiểm tra, kiểm soát ở dưới không nắm hết.

“Tôi ở địa phương rồi tôi biết, khi bí lên là dùng cả lao động hợp đồng, biên chế viên chức làm ở trong đơn vị hành chính, tức là ngồi ở phòng công chức nhưng không phải là công chức, đây là thực tế và cần phải có sự chấn chỉnh ”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

“Dứt khoát không thể tăng biên chế công chức, không thể chấp nhận phình bộ máy để tăng biên chế công chức và viên chức. Trong khi quyết liệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 và 7, Bộ cần quan tâm đến vấn đề biên chế và tiền lương, làm sao chuyển đổi mạnh các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói thêm. 

Cho rằng hiện nay việc sắp xếp tổ chức bộ máy là rất khó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị vận dụng theo hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Nếu văn bản ban hành nhưng chưa phù hợp với thực tiễn, quy định chưa đáp ứng được, Bộ Nội vụ cần đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho áp dụng thí điểm. “Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ sâu sát, đốc thúc quyết liệt để giúp Thủ tướng thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 7, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính, biên chế, đầu tư xây dựng. Hiện cả nước có khoảng 3,1 triệu công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách, nếu tiết kiệm chi cho đội ngũ này sẽ làm được nhiều việc”, ông Mai Tiến Dũng nêu.

Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực về cải cách hành chính, trong tham mưu xây dựng thể chế, cần phải có thực tiễn, sâu sát cơ sở để có đề xuất đúng, trúng. Lấy cải cách từ trong Bộ để đốc thúc các bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để tạo sự minh bạch, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chuyển lời lưu ý của Thủ tướng.

Về quản lý hội và tôn giáo, tín ngưỡng, Bộ trưởng nêu rõ, chính sách của Đảng, nhà nước là tạo điều kiện cho mọi người dân được quyền tham gia sinh hoạt tôn giáo, được pháp luật bảo hộ nhưng với những tổ chức tôn giáo tự xưng như “Hội thánh của Đức Chúa trời Mẹ” lợi dụng tôn giáo để làm việc trái với luân thường đạo lý, trái pháp luật, không đúng thì cơ quan nhà nước phải lên tiếng.

Rà soát, thanh tra, kiểm tra công vụ ít nhất 30%

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, công tác thanh tra, kiểm tra là nhiệm vụ rất quan trọng. Bộ đã đề xuất và Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, thanh tra, kiểm tra công vụ ít nhất 30%. Trong các đơn vị trực thuộc Bộ cũng phải thanh tra, kiểm tra 30%.

Bộ Nội vụ không chỉ thanh tra, kiểm tra các cơ quan khác mà còn tiến hành việc này ngay tại cơ quan  Bộ. Nội dung cũng xoay quanh vấn đề tổ chức biên chế, thi tuyển, tuyển dụng, chế độ chính sách.  Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết.

Liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng đây là một trong những công tác trọng tâm sắp tới. Ông đề nghị trong năm 2018 phải cắt giảm được ít nhất 20% thủ tục.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Bộ này đứng thứ 9/19 bộ, tăng 1 bậc so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ số thành phần về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Nội vụ đứng thứ 17, thấp hơn 6 bậc so với năm 2016. “Cơ quan thường trực cải cách mà nằm ở vị trí 17/19 thì không thể chấp nhận được”, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thẳng thắn.

Nói về việc sắp xếp bộ máy trong Bộ, Bộ trưởng Nội vụ cho hay không còn cấp phòng trong các vụ chuyên môn và cam kết với Chính phủ sẽ giảm biên chế từ 15% trở lên. Công tác quản lý nhà nước của ngành cần tập trung làm 3 việc: xây dựng chiến lược phát triển ngành; xây dựng thể chế, hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra. Trong đó phải chú trọng đến vấn đề phân cấp, phân quyền. Dẫn chứng từ việc phân cấp cho Bộ trưởng và Chủ tịch UBND tỉnh duyệt đề án vị trí việc làm các đơn vị sự nghiệp công lập và Bộ cũng sửa đổi 2 Thông tư phân cấp cho các bộ, ngành, địa phương thi từ chuyên viên lên chuyên viên chính, Bộ Nội vụ chỉ làm việc tổ chức kế hoạch thi, ra đề thi, Bộ trưởng này cho biết các địa phương rất phấn khởi, làm rất nhanh. Tới đây Bộ tiếp tục phân cấp và đẩy mạnh một số lĩnh vực khác, trong đó có cả việc tinh giản biên chế.

Giải thích việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ giao còn chậm trễ do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc phân công công việc không hợp lý ở các vụ, giao việc không đúng vị trí việc làm nên trả tới, trả lui, Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách làm, cơ cấu lại cán bộ cho hợp lý, không được để xảy ra việc “ngâm tài liệu”. Ông nhờ Tổ công tác chuyển lời tới Thủ tướng là “sẽ phấn đấu tối đa và cải cách rất mạnh mẽ về đổi mới phương pháp làm việc” để thực hiện được nhiệm vụ này trong thời gian tới./.

Chu Thanh Vân/ TTXVN

500 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Giáo dục

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 539
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 539
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68804388