Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị  

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh cập nhật Công văn số 2272-CV/TU, ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025 (kèm theo Công văn số 2272 và Dự thảo báo cáo chính trị)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1388
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1388
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22579407