Tỉnh Quảng Trị ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Chămpasak 

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương, trong khung khổ các hoạt động của Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 11/01/2023, tại thủ đô Viên Chăn, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ 02 nước, đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị và đồng chí Vy-lay-vông Bút-đa-khăm, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak đã ký kết Biên bản ghi nhớ thiết lập mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh trong thời gian tới.

Dựa trên mong muốn tăng cường, phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào nói chung và giữa hai Bên nói riêng trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, hai Bên đã thống nhất: Trong phạm vi thẩm quyền cho phép của pháp luật mỗi nước, hai bên sẽ hợp tác trên các lĩnh vực để cùng nhau thúc đẩy sự phát triển chung trên cơ sở bình đẳng, đôi bên cùng có lợi.

+ Về chính trị, đối ngoại và trao đổi đoàn: Hai Bên tăng cường quan hệ chính trị và trao đổi đoàn cấp cao, tạo điều kiện cho các cơ quan Đảng, chính quyền, các sở, ban ngành, địa phương và đoàn thể của hai Bên xây dựng mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau.

+ Thương mại và đầu tư: Hai Bên hỗ trợ và cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của mỗi bên tiếp cận nghiên cứu, triển khai các hoạt động hợp tác về thương mại, đầu tư. Phối hợp luân phiên tổ chức hội nghị, hội thảo về xúc tiến đầu tư, thương mại tại mỗi tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai Bên. Đồng thời, tạo điều kiện trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại, đặc biệt là các hàng hóa, sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh; hướng đến việc các doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm do hai nước Việt Nam - Lào cũng như các nước trong khu vực tổ chức; Ưu tiên và có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai tỉnh, hai nước đối với các doanh nghiệp đầu tư quảng bá, giới thiệu sản phẩm của Champasak tại Quảng Trị và của Quảng Trị tại Champasak.

+ Du lịch, giao thông vận tải: Hai Bên sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện quảng bá, khuyến khích hợp tác du lịch; vận tải hành khách, hàng hóa; thống nhất chỉ đạo các ngành thương mại, du lịch 02 tỉnh hợp tác khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên; xây dựng kế hoạch, biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác; xây dựng các tour, tuyến du lịch chung giữa hai địa phương, kết nối hệ thống giao thông phục vụ việc phát triển thương mại và du lịch; phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch giữa hai Bên.

+ Phát triển nguồn nhân lực: Hai Bên thống nhất hỗ trợ và khuyến khích các trường đại học, cao đẳng dạy nghề của hai tỉnh trong việc: trao đổi sinh viên và cấp học bổng. Hai Bên sẽ tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo của mỗi bên chủ động thống nhất triển khai các nội dung hợp tác nhằm giúp phát triển nguồn nhân lực vì sự phát triển chung của mỗi tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị giao Sở Ngoại vụ, tỉnh Champasak giao Sở Ngoại giao là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các đối tác địa phương của hai Bên trong việc xây dựng các chương trình và dự án trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này. Hai Bên cũng sẽ khuyến khích tổ chức các chuyến thăm trao đổi giữa các cán bộ hai Bên. Thanh Lan

84 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 549
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 549
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 57943609