Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Kế hoạch công tác năm 2020 

Ngày 26/12/2019, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và trưởng, phó các phòng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy để đánh giá lại hoạt động của Ban trong năm 2019 và cho ý kiến về nhiệm vụ năm 2020.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh uỷ đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Trong điều kiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ không tăng thêm, khối lượng công việc được giao nhiều hơn, trong đó có nhiều việc mới, khó, yêu cầu cao, áp lực lớn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã có nhiều cố gắng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cơ bản hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao, góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có một số việc Thường trực Tỉnh ủy giao chưa được Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu quyết liệt như việc sàng lọc, luân chuyển cán bộ trong nội bộ các ban đảng, đảng ủy Khối, gắn với với tinh giản biên chế; chưa kịp thời tham mưu tổng kết để nhân rộng các mô hình hay trong công tác xây dựng Đảng; đánh giá cán bộ một số trường hợp chưa sát đúng; thực hiện một số công việc thường xuyên còn chậm..., đặt ra những yêu cầu về tính chủ động, kịp thời hơn trong tham mưu của Ban trong thời gian tới.

Cho ý kiến về chương trình công tác trọng tâm năm 2020, Thường trực Tỉnh ủy nhất trí với 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định. Trong đó, yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 141-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; tập trung theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là công tác nhân sự đại hội cấp huyện và cơ sở. Tích cực tham mưu chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo yêu cầu đề ra. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu, triển khai công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 theo Kế hoạch công tác của Tiểu ban Nhân sự. Xây dựng phương án nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2021-2026, nhân sự UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung quan trọng khác. Phối hợp với ngành nội vụ tham mưu chỉ đạo khẩn trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo tiến độ, lộ trình đã được thông qua; đồng thời ưu tiên nguồn lực để chỉ đạo tốt Đại hội đảng bộ các xã sau sáp nhập, sớm ổn định tình hình ở cơ sở. Ban cũng cần chủ động tham xây dựng phương án để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện sắp xếp, bố trí trước một bước các nhân sự chủ chốt cấp huyện không phải người địa phương. Đồng thời, cần làm tốt công tác sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội gắn với tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả và có sản phẩm cụ thể đối với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Chủ động báo cáo, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW, nhất là thực hiện thí điểm một số mô hình mới. Tập trung tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Thực hiện tốt công tác cán bộ thường xuyên, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định; kiên quyết chống tiêu cực. Tập trung tham mưu kiện toàn nhân sự chủ chốt của tỉnh, trước mắt là kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 -2020, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; kiện toàn BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 đủ số lượng theo qui định (thực hiện trong quý I/2020).  Trong năm 2010, Ban cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức đảng và đảng viên, công tác chính sách cán bộ. Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng sau khi sáp nhập các địa phương, đơn vị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19- NQ/TW, gắn với tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các xã sáp nhập. Tiếp tục chỉ đạo “xóa” chi bộ sinh hoạt ghép; tăng số lượng trưởng thôn, bản, khu phố là đảng viên; khắc phục dứt điểm những thôn, bản chưa có tổ chức đảng. Tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, đạt chất lượng và yêu cầu đề ra; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất, tiêu cực trong tất cả các bước tổ chức kỳ thi tuyển công chức này. Tăng cường rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Hải Yến

168 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 201
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 201
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17908654