Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong về triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng đảng năm 2021 

Ngày 31/3/2021, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong về triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, công tác xây dựng đảng năm 2021. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, UVTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - phụ trách địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở Giao thông –Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, dịch tả lợn Châu Phi, các đợt lũ lịch sử liên tiếp xảy ra, song, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Triệu Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ khó khăn, nỗ lực vươn lên đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị các ngành sản xuất đạt trên 5.000 tỷ đồng, tăng 9,5%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước và tỉnh (đây là nỗ lực lớn của huyện trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội). Thu nhập bình quân đầu người đạt 51,7 triệu đồng, tăng 6,5 triệu đồng so với năm trước, tiệm cận với mức thu nhập trung bình của cả tỉnh. Tổng thu ngân sách 648,977 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huy động được 1.375,516 tỷ đồng, tăng 15,9%. Huyện đã tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, từng địa phương, nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng diện tích canh tác tự nhiên, cánh đồng lớn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 2,6%. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, đã có thêm 03 xã được công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 12/17 xã, đạt 70,59%, cao hơn mức trung bình của cả tỉnh, cả nước; các xã còn lại tăng từ 1-2 tiêu chí, không có xã dưới 16 tiêu chí. Huyện đã tích cực chỉ đạo phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn. Hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển thương mại - dịch vụ được đẩy mạnh. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin, tuyên truyền, thể dục - thể thao diễn ra với nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo phòng, chống dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1%, còn 4,02%, hộ cận nghèo còn 4,66%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, buôn bán hàng cấm, hàng giả, khai thác cát sạn trái phép. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường; Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau Đại hội, kịp thời sắp xếp, bố trí cán bộ cấp huyện, xã ổn định và đi vào hoạt động hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Tùng - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ  ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Triệu Phong trong năm 2020 và cho rằng, việc xây dựng được khối đoàn kết trong nội bộ là yếu tố quan trọng giúp huyện vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Để phát triển trong giai đoạn tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ  yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Phong cần chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt công tác, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; kịp thời rà soát, bổ sung, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch phát triển, xây dựng các đề án trọng tâm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, tạo chuyển biến ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Triệu Phong cần định vị lại vị thế của huyện trong mối tương quan với các địa phương khác trong tỉnh để khai thác hiệu quả lợi thế vị trí, thế mạnh nổi trội, ưu thế cạnh tranh của địa bàn, cụ thể hóa thành mục tiêu phát triển đột phá, bền vững trong thời gian tới. Tập trung triển khai, hoàn thiện các quy hoạch thời kỳ mới, đảm bảo kết nối hài hòa với tổng thể phát triển chung của tỉnh và với các địa phương trong vùng, trong đó cần khai thác lợi thế là địa bàn có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua nhằm khai thác được lợi thế của từng vùng và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Để xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025, huyện cần đẩy mạnh huy động nguồn lực, tích cực vận động xã hội hoá, tập trung nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, chỉ đạo quyết liệt để 5 xã còn lại hoàn thành các tiêu chí về giao thông, trường học, môi trường, nhằm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.  Huyện cần tập trung quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với lộ trình hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ phục vụ sản xuất, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn thị trường. Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các mô hình nông nghiệp lớn, vùng nguyên liệu có sản lượng lớn, gắn với công nghiệp chế biến. Chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; Phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển và nhân rộng các sản phẩm OCOP. Để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp tốt trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, đầu tư xây dựng hạ tầng, huyện cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các sở, ngành liên quan làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phối hợp, liên kết đào tạo một số nghề phù hợp để đón đầu các dự án đầu tư sắp tới trên địa bàn.

Thủy Phương

 

35 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 831
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 831
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27140293