Thủ tướng phê chuẩn ông Võ Văn Hưng làm Chủ tịch tỉnh Quảng Trị 

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021. (TTXVN/Vietnam+)

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tại Quyết định số 844/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị.

Tại Quyết định số 843/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quân Chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 9/6/2020, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức kỳ họp thứ 15, nhiệm kỳ 2016-2021, bầu nhiều chức danh quan trọng.

Theo đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiến hành quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Quân Chính để nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lê Đức Tiến. Kết quả ông Lê Đức Tiến đã đắc cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2016- 2021.

[Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai]

Ông Võ Văn Hưng, sinh năm 1972; quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm nghiệp.

Ông Hưng từng giữ một số chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ (từ tháng 11/2012-1/2015); Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị (từ tháng 2-5/2015); Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị (từ tháng 6/2015-6/2019); Bí thư Thành ủy Đông Hà (từ tháng 7/2019-6/2020).

Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974; quê quán xã Gio Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông.

Ông Tiến từng giữ một số chức vụ: Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị (từ tháng 5/2011- 10/2013); Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị (từ tháng 11/2013-8/2015); Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Trị (từ tháng 9/2015-6/2020)./.

 
(TTXVN/Vietnam+)
232 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 167
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 167
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17854680