Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2017 – 2020” 

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 442/CĐ-TTg gửi một số địa phương, bộ, ngành có liên quan về việc tăng cường giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2017 - 2020. Trong đó, tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn (đây là dự thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020).

Theo công điện, thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã tích cực triển khai các hạng mục công việc có liên quan đến dự án. Tuy nhiên, đến nay tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án thành phần còn chậm, chỉ mới bàn giao mặt bằng chiều dài tuyến đạt khoảng 70%. Hầu hết các địa phương chưa hoàn thành công tác bồi thường đất nông nghiệp; bồi thường đất ở đang ở giai đoạn lập phương án, chưa phê duyệt. Một số địa phương chưa thi công xây dựng khu tái định cư. Khối lượng di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật rất lớn, hiện đang ở bước khảo sát, lập phương án đền bù, di dời. Khả năng các địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý II/2020 là khó đạt. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các tỉnh có dự án đi qua phải xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án này là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần tập trung chỉ đạo thực hiện; chủ động xử lý các vướng mắc kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chỉnh phủ để xem xét, chỉ đạo xử lý, đảm bảo tiến độ thực hiện.

Đối với tỉnh Quảng Trị, thực hiện Công điện 442 của Thủ tướng, UBND tỉnh đã giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Cục Hải quan tỉnh, Công ty Điện lực Quảng Trị, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Thạch Hãn và UBND các huyện: Cam Lộ, Triệu Phong rà soát các tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần cao tốc Cam Lộ -La Sơn qua tỉnh Quảng Trị; căn cứ nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh để xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư trong tháng 4/2020. TL-VPTU

73 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 174
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 174
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820352