Thông cáo số 13 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 

Ngày 07/6/2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

 

Buổi sáng, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về: Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. 

Trong quá trình thảo luận, 26 đại biểu Quốc hội đã phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau: 

* Về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng 

- Sự cần thiết; tính khả thi, quan hệ giữa Nghị quyết và Luật khác; 

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; vấn đề áp dụng Nghị quyết này với hai ngân hàng chính sách (Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng phát triển Việt Nam); thời hạn của Nghị quyết; 

- Khái niệm, tiêu chí, xác định nợ xấu; nguyên tắc xử lý nợ xấu; 

- Quyền thu giữ tài sản bảo đảm; việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm; thuế, phí; vấn đề tạo thị trường mua bán nợ; 

- Dự báo các khó khăn, thách thức có khả năng phát sinh liên quan đến việc triển khai Nghị quyết và có biện pháp giải quyết, đảm bảo ổn định xã hội; bổ sung quy định về thanh tra, kiểm tra và chế độ báo cáo của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết. 

* Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 

- Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; 

- Vấn đề miễn trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; vấn đề đưa xử lý nợ xấu vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; 

- Rà soát dự thảo, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật. 

Sau đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng đã báo cáo, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. 

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). 

Thứ năm, ngày 08/6/2017, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy lợi. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; thảo luận tại Hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành./. 

 

Theo TTXVN

531 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê truy cập - Giáo dục

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 481
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 481
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 55684667