Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 301-TB/TU, ngày 25/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 579
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 579
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74032409