Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của dồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 639-TB/TU, ngày 08/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của dồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1302
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1302
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81371797