Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử đảng bộ tỉnh cập nhập Thông báo số 743-TB/TU, ngày 27/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 06 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1229
    • Thành viên Thành viên 1
    • Tổng Tổng 1230
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 81955410