Thông báo về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của dồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 662-TB/TU, ngày 30/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01 năm 2024 của dồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 436
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 436
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73870463