Thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 9 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử cập nhật Thông báo số 924-TB/TU, ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 9 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 859
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 859
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23288090