Thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 4/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 81-TB/TU, ngày 23/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (Kèm theo TB số 81-TB/TU và Giấy mời số 45-GM/TU)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 685
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 685
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 29620014