Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 283-TB/TU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 519
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 519
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68803863