Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 352- TB/TU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 620
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 620
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68695093