Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 02/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Cập nhật Thông báo số 436-TB/TU, ngày 27/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 02 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 629
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 629
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 74083455