Thông báo vè việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 53-TB/TU, ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 840
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 840
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 27145793