Thông báo về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 403-TB/TU, ngày 27/01/2023 về việc tiếp công dân định kỳ tháng 01/2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1133
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1133
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 60842150