Thông báo vê việc hoãn tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 637-TB/TU, ngày 26/12/2023 vê việc hoãn tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 412
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 412
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 73869881