Thông báo về việc hoãn tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 731-TB/Tu, ngày 27/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hoãn tiếp dân định kỳ tháng 5 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 563
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 563
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80155340