Thông báo về việc hoãn tiếp dân định kỳ tháng 01 năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 46-TB/TU, ngày 22/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hoãn tiếp dân định kỳ tháng 01/2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 825
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 825
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 23069244