Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 158-TB/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8/2021 (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 995
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 995
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 37086486