Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 269-TB/TU, ngày 23/35/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 5/2022 (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 421
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 421
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 49728452