Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 508-TB/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo về việc hoãn tiếp công dân định tháng 5 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 794
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 794
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 80168658