Thông báo về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 673-TB/TU, ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 02 năm 2024 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo, thay cho Thông báo số 669)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1062
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1062
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 76566287