Thông báo về hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh cập nhật Thông báo số 908-TB/TU, ngày ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoãn tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2020 (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 1275
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 1275
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 22579933