Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 

Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Tỉnh cập nhật Thông báo số 574-TB/TU, ngày 24/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (có văn bản kèm theo)
Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 519
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 519
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 68576959