Theo báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, năm qua, tòa án nhân dân  hai cấp đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm như: phát huy tính sáng tạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và thẩm phán; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kỷ luật công vụ; rút kinh nghiệm kịp thời đối với những thẩm phán và hội đồng xét xử có bản án, quyết định bị hủy do lỗi chủ quan; tích cực tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp; công khai các quyết định, bản án trên Cổng thông tin điện tử tòa án nhân dân… Trong năm 2017, tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết 5.081/5.576 vụ án các loại, đạt tỷ lệ 91%; tổ chức xét xử lưu động 232 vụ. Đặc biệt là không có án oan, tỷ lệ án phải sửa thấp hơn mức cho phép…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho rằng, kết quả này thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, trách nhiệm cao của chính quyền địa phương đối với hoạt động tòa án; sự nỗ lực của tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí đánh giá cao kết quả thực hiện công khai các quyết định, bản án của các thẩm phán tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên trên Cổng thông tin điện tử tòa án nhân dân. Đồng chí  đề nghị Thái Nguyên tiếp tục phát huy kết quả này nhằm tăng cường sự giám sát của xã hội đối với hoạt động tòa án, đề cao trách nhiệm của thẩm phán…

Đối với phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, Chánh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đồng tình với những định hướng, giải pháp mà tỉnh Thái Nguyên đã đề ra. Đồng chí đề nghị tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên cần khắc phục những tồn tại, hạn chế để giảm thiểu án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan, số vụ án giải quyết kéo dài; nâng cao tỷ lệ giải quyết án dân sự, tỷ lệ hòa giải thành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức tốt.../. 


Thu Hằng/TTXVN