Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quân khu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự- quốc phòng 

Sáng ngày 19/2/2020, Đảng ủy Quân khu 4 phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị, về phía Quân khu 4 có Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân Khu 4, Thiếu tướng Trần Võ Dũng; Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh; các Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4; thành viên trong đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Về phía Tỉnh ủy Quảng Trị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cấp tỉnh.

Báo cáo đánh giá kết quả phối hợp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đồng thời đề ra nhiều biện pháp quyết liệt, huy động các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong đó, năm 2019 là năm thứ 3 liên tiếp hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được Tỉnh ủy Quảng Trị đặc biệt quan tâm. Trong đó, đã vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng vào điều kiện thực tế địa phương. Cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đã huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng, tuyển quân đủ chỉ tiêu và chất lượng; xây dựng 2 điểm cách ly công dân nghi nhiễm Covid -19; xây dựng và thực hiện có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh theo hướng luôn sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn, nhất là trong dịp tết, lễ hội; công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện, tổ chức biên chế, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được chú trọng giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, định hướng tư tưởng cho các đối tượng; tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 8; đẩy mạnh cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; phong trào “Lực lượng vũ trang thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Công tác hậu cần, tài chính được thực hiện tốt, trong đó duy trì đầy đủ lượng dự trữ vật chất, phương tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo chỉ lệnh Quân khu. Công tác đối ngoại quân sự được quan tâm thực hiện tạo ra kênh trao đổi thông tin giữa Bộ chỉ huy Quân sự Quảng Trị và các tỉnh nước bạn Lào, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nước bạn Lào. Công tác xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh và các cơ quan quân sự cấp huyện vững mạnh toàn diện.

Về phương hướng, nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo trong năm 2020, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chiến lược, chương trình hành động về quân sự, quốc phòng, an ninh do cấp trên chỉ đạo; tăng cường bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, an ninh mạng, bảo vệ an ninh, biên giới quốc gia. Thực hiện điều chỉnh, đồng bộ hệ thống kế hoạch, gắn với tổ chức tập luyện các phương án đúng chỉ lệnh, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chỉ đạo hoàn thành quy hoạch đất quốc phòng giai đoạn 2020 – 2025. Lực lượng vũ trang các cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chính ủy Quân Khu 4, Thiếu tướng Trần Võ Dũng đánh giá cao vai trò của Tỉnh ủy Quảng Trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2019. Đề xuất phương hướng phối hợp chỉ đạo nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong thời gian tới, Chính ủy Quân khu 4, Thiếu tướng Trần Võ Dũng nhấn mạnh: Cần tiếp tục phối hợp chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết, văn bản của Trung ương về công tác quốc phòng - an ninh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra tại hội nghị. Bên cạnh đó, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh chủ động xây dựng các phương án luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc trong các tình huống ngay từ cơ sở, không để bất ngờ; xây dựng các phương án bảo vệ, an ninh an toàn đại hội đảng bộ các cấp, các ngày lễ hội, khắc phục thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kế hoạch phối hợp đón tiếp cách ly các công dân từ nước ngoài trở về từ vùng có Covid -19. Phát huy hiệu quả phối hợp của các ban chỉ đạo nhằm đấu tranh có hiệu quả các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh ngày càng hiệu quả. Chú trọng xây dựng Đảng bộ quân sự các cấp vững mạnh toàn diện. Hải Yến (tổng hợp)

64 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 177
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 177
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17870567