Tạm hoãn đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung phòng chống dịch Covid-19 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch, Thường trực Tỉnh ủy đã có công văn số 2038-CV/TU, ngày 27/3/2020 chỉ đạo việc tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở, kể cả đại hội điểm cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất.

Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành tổ chức đại hội theo kế hoạch chung. Tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và từng người dân về công tác phòng, chống dịch.

Công văn này nhằm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người trong thời gian ít nhất 2 tuần tới. Hải Yến (tổng hợp)

137 Go top

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 174
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 174
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 17820287